Thiết bị
Sản phẩm Hãng sản xuất Model Serial No Năm SX Pri (Không VAT)
lu rung VIBROMAX W103D VIBROMAX W1103 0 VND
Các sản phẩm khác:
Sản phẩm Hãng sản xuất Model Serial No Năm SX Pri (Không VAT) Chi tiết

may lu rung ham 2420 1 cau
HAMM 2420 0 VND

may lu rung ham 4011 99
HAMM 4011 1999 0 VND

may lu ham 2410
HAMM 2410 0 VND

may lu rung bomag BW212D-3
BOMAG BW 212D- 2003 0 VND

may lu rung HAMM 3410D
HAMM 3410 D 2006 0 VND

May lu rung BOMAG BW 213D-2
BOMAG BW 213D-2 0 VND

Lu rung BOMAG BW 214DH-4
BOMAG BW214DH-4 2005 0 VND

Lu rung ABG INGERSOLLSD100
ABG SD 100 1997 0 VND