Thiết bị
Sản phẩm Hãng sản xuất Model Serial No Năm SX Pri (Không VAT)
Lu rung VIBROMAX W1105D VIBROMAX W1105D 1999 0 VND
Các sản phẩm khác:
Sản phẩm Hãng sản xuất Model Serial No Năm SX Pri (Không VAT) Chi tiết

may lu rung HAMM 3410D
HAMM 3410 D 2006 0 VND

May lu rung BOMAG BW 213D-2
BOMAG BW 213D-2 0 VND

Lu rung BOMAG BW 214DH-4
BOMAG BW214DH-4 2005 0 VND

Lu rung ABG INGERSOLLSD100
ABG SD 100 1997 0 VND

May lu rung SAKAI SAMSUNG SR10V
SAKAI SAMSUNG SR10V 0 VND

may lu rung SAKAI SV500D hai cau
SAKAI SV500D 0 VND

May lung rung HAMM 3414
HAMM 3414 2006 0 VND

may lu rung HAMM 4011D-98
HAMM 4011D 42100 0 VND