Thiết bị
Sản phẩm Hãng sản xuất Model Serial No Năm SX Pri (Không VAT) Chi tiết

may lu rung ham 2420 1 cau
HAMM 2420 0 VND

lu rung VIBROMAX W103D
VIBROMAX W1103 0 VND

may lu rung ham 4011 99
HAMM 4011 1999 0 VND

may lu ham 2410
HAMM 2410 0 VND

may lu rung bomag BW212D-3
BOMAG BW 212D- 2003 0 VND

may lu rung HAMM 3410D
HAMM 3410 D 2006 0 VND

May lu rung BOMAG BW 213D-2
BOMAG BW 213D-2 0 VND

Lu rung BOMAG BW 214DH-4
BOMAG BW214DH-4 2005 0 VND

Lu rung ABG INGERSOLLSD100
ABG SD 100 1997 0 VND

May lu rung SAKAI SAMSUNG SR10V
SAKAI SAMSUNG SR10V 0 VND

may lu rung SAKAI SV500D hai cau
SAKAI SV500D 0 VND

Lu rung VIBROMAX W1105D
VIBROMAX W1105D 1999 0 VND

May lung rung HAMM 3414
HAMM 3414 2006 0 VND

may lu rung HAMM 4011D-98
HAMM 4011D 42100 0 VND

May lu rung SAKAI SV 91D
SAKAI SV91D 0 VND

may rai tham VOGELE S 1800-1
VOGELE S 1800-1 2006 0 VND

May lu rung Hamm 2420D - SN 42632
Hamm 2420D 42632 2000 0 VND

May lu rung Ingersoll Rand SD115D- 148059
Ingersoll Rand SD115D 148059 1999 0 VND