Phụ tùng  /  CAO SU GIẢM CHẤN  /  Máy lu rung HAMM 2420D, 2410, 2411, 2422, 4011
  cao su giam chan cho HAMM 4011, 2411
Liên hệ: 0903.210.064
Liên hệ: 0965.609.196
Thông số kỹ thuật