Phụ tùng  /  CAO SU GIẢM CHẤN  /  Máy lu rung HAMM 3410
  Cao su giam chan lap tren may lu rung HAMM 3410
Cao su giam chan lap tren may lu rung HAMM 3410, 3411, 3412, 3414
Liên hệ: 0903.210.064
Liên hệ: 0965.609.196
Thông số kỹ thuật