Phụ tùng  /  CAO SU GIẢM CHẤN  /  Máy lu rung HAMM 2420D, 2410, 2411, 2422, 4011
  Cao su giam chan lap tren may lu rung HAMM 2420D
Cao su giam chan lap tren may lu rung HAMM 2420D, 2410, 2411, 2422, 4011
Liên hệ: 0903.210.064
Liên hệ: 0965.609.196
Thông số kỹ thuật